Hopp til innhold
Rapport

Museumsforsking som museumsutvikling

I 2000 arrangerte Bergen museum et forskerkurs med midler fra NMU. Professor Anders Johansen ved Institutt for medievitenskap ved Universitetet i Bergen og styreleder ved Bergen Museum var prosjektansvarlig for kurset. Målet var å gi aktiv støtte til museumstilsatte som arbeider med utvikling av forskningsprosjekter om museer og museens virksomhet.

Museumsforsking som museumsutvikling

Hvis vi skal få til forskningsprosjekter som kan bidra til å gjøre museene bedre i stand til å møte dagens utfordringer, er det viktig å søke kontakt med relevante fagmiljøer utenfor museene. Dette er et tema som utdypes nærmere i denne artikkelen.

Om publikasjonen

Museumsforsking som museumsutvikling

Kulturrådet/NMU

Anders Johansen
2000