Hopp til innhold
Utredning

Strukturendringer i bokbransjen

Arbeidsnotat nr 53, Referansegruppen for Norsk kulturråds utredningsprosjekt om bokbransjen.

Notatet er sluttrapport for Norsk kulturråds utredningsprosjekt Strukturendringer i bokbransjen. Notatet sammenfatter referansegruppens utredning. Det bygger på til sammen ti delutredninger bestilt og gjennomført av eksterne forskere og utredere i perioden 1999-2002. Dokumentet sikter både mot å synliggjøre situasjonen i bokbransjen og mot å skissere mulige handlingsalternativer i den offentlige litteraturpolitikken.

Om publikasjonen

Strukturendringer i bokbransjen

Kulturrådet

2003
82-7081-114-9