Hopp til innhold
Rapport

Innkjøpsordningene

ABM-skrift #58: Innkjøpsordningene. En sterk kulturpolitikk

Innkjøpsordningene

I denne publikasjonen ønsker vi å sette fokus på innkjøpsordningene. Formålet er todelt. Dels skal den bedre kunnskapen om innkjøpsordningene blant biblioteksektorens egne representanter; hvordan ordningene er ment å virke og hvorfor de i det hele tatt er til. Dels skal publikasjonen inspirere til spennende og god formidling i forberedelsene til det nasjonale leseåret 2010, der bibliotekene vil stå sentralt i det arbeidet som skal gjøres. Denne publikasjonen er dessuten viktig for oss alle. Den skal minne oss om innkjøpsordningenes rolle som virkemiddel i kultur- og språkpolitikken.

Om publikasjonen

Innkjøpsordningene

Kulturrådet

2009