Hopp til innhold
Rapport

Rett til innsyn. Bruk av arkiv.

ABM-skrift #68: En samling av innleggene på konferansen "Rett til innsyn - erfaringer og praksis".

Rett til innsyn

Innsyn i offentlige arkiver, både aktive og avsluttende arkiver, er en demokratisk rett. Som en hovedregel er offentlige arkiver tilgjengelige for allmennheten. Tilgang til privatarkiver er i mindre grad regulert i lovverket.

For å kaste lys over problemstillinger knyttet til innsyn i og bruk av arkiver arrangerte ABM-utvikling seminaret "Rett til innsyn - erfaringer og praksis" i 2010. Iinnlederne var personer med bred kunnskap om juridiske, etiske og faglige problemestillinger om emnet.

Denne rapporten er en samling av disse innleggene.

Om publikasjonen

Rett til innsyn. Bruk av arkiv.

ABM-utvikling

Tor Breivik
2010