Hopp til innhold
Rapport

Utredning av Statens kunstnerstipend 2016

Utredning gjort av Utvalget for Statens kunstnerstipend i 2016 på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Utvalget for Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere fikk i 2015 oppdrag om å vurdere organiseringen av statens kunstnerstipend og eventuelt foreslå endringer. Kulturdepartementet bad Utvalget se nærmere på følgende:

  1. Utvalgets mandat og ansvar
  2. Oppnevningsprosedyrer – stipendkomiteene
  3. Stipendkomitéstrukturen
  4. Stipendstrukturen

Utredningen ble oversendt Kulturdepartementet i mai 2016.

Om publikasjonen

Utredning av Statens kunstnerstipend 2016

Kulturrådet

Utvalget for Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere
2016