Hopp til innhold
Rapport

Vel Bevart? Tilstandsvurdering av museumssamlingar

ABM-skrift #59: Vel Bevart? Tilstandsvurdering av museumssamlingar

Vel Bevart? er sluttrapporten frå prosjektet «Tilstandsregistrering av museumssamlingar». Målet med prosjektet har vore å gje ei oversikt over samlingsforvaltninga ved musea. Prosjektet er meint å gje kunnskap som fundament for framtidige lokale, regionale og nasjonale strategiar og museumstiltak. Gjennom synfaringar og innsamling av opplysningar har ein òg søkt å kartlegge trongen for nye magasin/fellesmagasin og trongen for konserveringstenester i kvart fylke.

 

Om publikasjonen

Vel Bevart? Tilstandsvurdering av museumssamlingar

Kulturrådet

2009
978-82-8105-077-8