Hopp til innhold
Rapport

Vurdering av faglige museumsnettverk

I denne rapporten blir en rekke tiltak for å utvikle de faglige museumsnettverkene skissert.

$imageText.getData()

Kulturrådet hadde i perioden mars til juni 2011 møter med alle de nettverksansvarlige museene, i alt 21 museer med 24 nettverk. Møtene, basert på utsendte spørreskjemaer, danner bakgrunnen for denne rapporten, i tillegg til museenes årlige rapportering i budsjettsøknadene til Kulturdepartementet.

Rapporten er en generell gjennomgang og vurdering som vil gi grunnlag for et styrket arbeid med museumsnettverk, der bruk av virkemidler, vurdering av eksisterende nettverk, behov for justeringer og eventuelle etableringer av nye nettverk vil være neste etappe. Det anbefales at arbeidet bør stimuleres og kvalitetssikres, ved å bedre koordinering og tilrettelegging av ressurser. I tillegg anbefaler Kulturrådet at det legges opp til en ekstern evaluering i løpet av tre – fem år.

 

Om publikasjonen

Vurdering av faglige museumsnettverk

Kulturrådet

2011