Hopp til innhold

Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Arrangementer november til desember 2021

Kulturdepartementet har bestemt at kompensasjonsordningen skal gjelde til og med 31. desember 2021 med omtrent samme innretning. Mer informasjon og retningslinjer kommer så snart forskriften er klar og godkjent av ESA.

Les Kulturdepartementets pressemelding

Arrangementer i juli til oktober 2021

Kompensasjonsordningen for arrangementer i juli til oktober har søknadsfrist 9. november.

Se retningslinjer og søk kompensasjon for kulturarrangementer

Følgende endringer gjelder for perioden juli–oktober:

  • kompensasjonsperiodene er kortet ned til to måneder
  • kompensasjonstaket til artisthonorar ved nedskalerte arrangementer økes fra 45 000 til 50 000 kroner
  • kompensasjonstak til arrangører av festivaler er økt til 7 millioner kroner

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om kompensasjonsordningen

Arrangementer i januar til juni 2021

Søknadsfristen var 31. august 2021 kl. 13:00. Målet er at flest mulig søkere skal få svar i løpet av september.

250 vedtak på kompensasjonsordningen for januar-juni

665 søknader på 218 millioner kroner til kompensasjonsordningen for januar til juni

Se hele søkerlisten for underleverandører

Se hele søkerlisten for arrangører

Arrangementer i oktober-desember 2020

Les mer om tildelingene og se søkerlistene her.

 

Stimuleringsordning for kultursektoren

Rapportering i stimuleringsordningen

Rapporteringsfristen for arrangementer i 2021 er 29.01.2022. Det åpnes for å sende inn rapporter fra 2. oktober. Søkerne får varsel i Altinn når skjemaet åpner. Rapportene blir behandlet fra oktober måned.

OBS: Fram til midten av april, det vil si første runde, stod det at fristen er 31. september i kontraktene. Dette ble endret 27. april og nå er fristen 29. januar 2022 for alle.

Se spørsmål og svar om rapportering i stimuleringsordningen

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om stimuleringsordningen.

Se vedtak og søkerliste stimuleringsordningen

 

Avlyste, utsatte eller endrede prosjekter som følge av koronakrisen

Kulturrådet gjør hele tiden løpende vurderinger av den usikre situasjonen kunstnere og kulturaktører befinner seg i som følge av pandemien. Tilskuddsmottakere kan tilpasse prosjekter til nye forutsetninger, inkludert nødvendige avlysninger, fram til en gjenåpning av sektoren har kommet så langt at det igjen er rimelig å stille krav om gjennomføring.

Se spørsmål og svar om hva du som har mottatt tilskudd fra Kulturrådet skal gjøre

 

Gjenoppbygging av kultursektoren

Kulturrådet og Norsk filminstitutt kartlegger og analyserer pandemiens konsekvenser for kultursektoren. I tillegg skal det vurderes hvordan sektoren kan gjenoppbygges og styrkes i tiden etter 2021. Flere analyser er påbegynt, og i desember presenteres resultatene i en sluttrapport. Underveis skal kultursektoren involveres i arbeidet.

Les mer om dialogen med kulturlivet og gjenoppbyggingsarbeidet

 

Våre øvrige tilskuddsordninger

Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd går som normalt i Kulturrådet.

Har du spørsmål om søknaden din, kontakt saksbehandler på ordningen du søkte.

Har du behov for teknisk hjelp, kontakt brukerstøtte. ​

De internasjonale programmene

De internasjonale programmene hvor Kulturrådet er norsk kontaktpunkt påvirkes av korona-situasjonen og enkelte frister er blitt utsatt.

Se oppdatert informasjon om EØS-midlene.

Se oppdatert informasjon om Kreativt Europa.

 

Information in English