Hopp til innhold
Rapport

De faglige museumsnettverkene

$imageText.getData()

Rapporten presenterer anbefalinger og tiltak for å bidra til utvikling av museumsnettverkene. Kulturrådet har hatt direkte dialog med hvert enkelt museum med delegert nettverksansvar. Sammen med statistikk og rapporteringer er samtalene med ansvarsmuseene utgangspunktet for denne teksten.   

Artikkel om de faglige museumsnettverkene

Om publikasjonen

De faglige museumsnettverkene

Kulturrådet

2017