Hopp til innhold
Rapport

Kulturrådets museumsundersøkelse 2018

$imageText.getData()

I oktober 2016 ba Stortinget regjeringen om å gjennomføre en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt og synliggjøre framtidsutfordringer i et helhetlig museumstilbud (Dokument 8:13 S, 2016–2017). For å bidra til et kunnskapsgrunnlag for en slik vurdering, har Kulturrådet gjennomført en spørreundersøkelse blant alle museer med driftsmidler fra Kulturdepartementet (KUD). Undersøkelsen er gjennomført i dialog med departementet.

Målet med undersøkelsen var i hovedsak todelt:

  • Gi museene anledning til å gi uttrykk for sin opplevelse av reformperioden, status og fremtidsutfordringer
  • Avdekke behov for videre kunnskapsinnhenting 

 

Om publikasjonen

Kulturrådets museumsundersøkelse 2018

Kulturrådet

2019