Hopp til innhold
Rapport

Museene i 2016

Kulturrådets vurderinger av museene i det nasjonale museumsnettverket.

.Kulturrådet gjennomgår hvert år museenes budsjettsøknader, rapportering og statistikk, og leverer en statusrapport til Kulturdepartementet på grunnlag av disse. Det er et mål at materialet skal være nyttig også for museene. Dette er andre året at Kulturrådets faglige vurderinger av museene tilgjengeliggjøres. Det har vært stor interesse for materialet, både fra museene og fra beslutningstakere. Åpenheten vil kunne heve kvaliteten på dette arbeidet fra museum til beslutningstakere og bidra til treffsikre tiltak for å utvikle museumssektoren fremover.

Om publikasjonen

Museene i 2016

Kulturrådet

2017